ฝึกอบรมฯ อบต.แพงใหญ่

อบต.แพงใหญ่

   วันที่ 26 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี www.pangyai.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.หนองบัวฮี

อบต.หนองบัวฮี

   วันที่ 27 ก.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี www.huailkha.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลบ้านกอก

ทต.บ้านกอก

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี www.bankokubon.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.โนนโหนน

อบต.โนนโหนน

   วันที่ 3 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.nonnhon.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ห้วยข่า

อบต.ห้วยข่า

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี www.huailkha.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลบุ่งไหม

ทต.บุ่งไหม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.bungmai.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

เนื้อหาอื่นๆ...