ฝึกอบรมฯ อบต.แก้ง

อบต.แก้ง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.kaeng.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลเมืองเดชอุดม

เทศบาลเมืองเดชอุดม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.detudomcity.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.หนองหญ้าลาด

อบต.หนองหญ้าลาด

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ www.nongyalad.go.th (เวอร์ชั่น ปี 2010-2011)ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.โนนผึ้ง

อบต.โนนผึ้ง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.nonphueng.go.th (เวอร์ชั่น ปี 2012-2013) ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี www.yangsak.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

วิทยากรกิจกรรมสัมมนาฯ ม.รภ.อุบลราชธานี

วิทยากรกิจกรรมสัมมนาฯ ม.รภ.อุบลราชธานี

   วิทยากร ฝึกอบรม หลักสูตร "การสัมมนาเว็บสวยดีไซน์ได้สไตล์ ด้วย Joomla" ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (ปี 2012) ขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต และนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญ ทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

เนื้อหาอื่นๆ...