ฝึกอบรมฯ อบต.ทุ่งเทิง

อบต.ทุ่งเทิง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.thungthoeng.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ห้วยขะยุง

อบต.ห้วยขะยุง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.huaikhayung.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลตาลสุม

ทต.ตาลสุม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี www.tansum.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.นาเจริญ

อบต.นาเจริญ

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.nacharoen.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลนาเยีย

ทต.นาเยีย

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี www.nayia.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.หัวเรือ

อบต.หัวเรือ

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี www.huaruea.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

เนื้อหาอื่นๆ...