ฝึกอบรมฯ อบต.ยาง

อบต.ยาง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี www.yang.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ กศน.อำเภอนาตาล

กศน.อำเภอนาตาล

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ กศน.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี www.natannfe.go.th ขอขอบคุณท่าน ผอ. และน้องๆ ครู กศน.อำเภอนาตาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ทรายมูล

อบต.ทรายมูล

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี www.saimoon.go.th ขอขอบคุณพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลนาจะหลวย

ทต.นาจะหลวย

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี www.nachaluay.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.คำครั่ง

อบต.คำครั่ง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.khamkhrang.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.โนนหอม

อบต.โนนหอม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร www.nonhom.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

เนื้อหาอื่นๆ...