ฝึกอบรมฯ กศน.อำเภอนาตาล

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ กศน.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี www.natannfe.go.th ขอขอบคุณท่าน ผอ. และน้องๆ ครู กศน.อำเภอนาตาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ