ฝึกอบรมฯ อบต.โนนหอม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร www.nonhom.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ