ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลนาเยีย

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี www.nayia.go.th ขอขอบคุณพนักงานพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ