ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลตาลสุม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี www.tansum.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ