ฝึกอบรมฯ อบต.หัวเรือ

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี www.huaruea.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ