ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลอุบล

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี www.tambonubon.go.th (เวอร์ชั่น ปี 2012-2013) ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ครับ