ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี www.siwichian.go.th (เวอร์ชั่น ปี 2012-2013) ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ครับ