ฝึกอบรมฯ เทศบาลเมืองเดชอุดม

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.detudomcity.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ