วิทยากรกิจกรรมสัมมนาฯ ม.รภ.อุบลราชธานี

   วิทยากร ฝึกอบรม หลักสูตร "การสัมมนาเว็บสวยดีไซน์ได้สไตล์ ด้วย Joomla" ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (ปี 2012) ขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต และนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญ ทุกๆ ท่านครับ