ฝึกอบรมฯ อบต.ศรีสุข

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี www. srisook.go.th (เวอร์ชั่น 2010-2012) ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ