ฝึกอบรมฯ อบต.โพธิ์ใหญ่

   วันที่ 14 ต.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.phoyai-ubon.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ