ฝึกอบรมฯ อบต.ไหล่ทุ่ง

   วันที่ 16 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี www.laithung.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ