ฝึกอบรมฯ อบต.ดอนจิก

   วันที่ 9 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี www.donjik.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ