ฝึกอบรมฯ ทต.ช่องเม็ก

   วันที่ 31 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี www.chongmek.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ