ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลบ้านกอก

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี www.bankokubon.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ