ฝึกอบรมฯ อบต.ยาง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี www.yang.go.th ขอขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ